herb1W dniach 23, 24 i 25 kwietnia 2014 r. w szkole odbywają się egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas III.
Dla uczniów klas I i II Gimnazjum oraz klas I – VI Szkoły Podstawowej dni te są wolne od zajęć dydaktycznych.
Dla dzieci z klas I – III zorganizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach 7.00 – 17.30.
W w/w dniach oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem.