sprawdzian1 kwietnia 2015 r. (środa) uczniowie szóstych  klas szkoły podstawowej  przystąpią do powszechnego, obowiązkowego sprawdzianu.
Każdy uczeń przystępujący do sprawdzianu powinien:
* przyjść do szkoły na godz. 8.20 i ustawić się pod wyznaczoną salą egzaminacyjną,
* mieć ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis  z czarnym tuszem – atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.
*  być ubrany w strój galowy,
*  pozostawić w domu lub w sekretariacie szkoły telefony, mp3, mp4, kalkulatory, inne urządzenia elektroniczne, reklamówki, maskotki oraz napoje i pokarmy ( z wyjątkiem przypadków popartych wskazaniem lekarskim).

List do szóstoklasistów
Informacja o sprawdzianie