herb1W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego i koniecznością dokonania rozliczenia finansowego za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym powyżej obowiązującej podstawy programowej bardzo prosimy o pilne uregulowanie zaległych należności. Ponadto przypominamy, że płatność za bieżący miesiąc należy dokonać do 10 czerwca. W przypadku powstania nadpłaty zostanie ona Państwu zwrócona w gotówce bądź przelewem.

Dyrekcja
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie