DZIECI , KTÓRE NIE MAJĄ UREGULOWANYCH PŁATNOŚCI  ZA M-C WRZESIEŃ 2019 R. NIE OTRZYMAJĄ OBIADU W M-CU  PAŹDZIERNIKU 2019.
Przestrzeganie terminowych wpłat jest niezbędne do zakupu produktów i przygotowania posiłków dla uczniów.