stomatologDZIECI URODZONE W LATACH 2005 – 2008 ZOSTANĄ PRZEBADANE STOMATOLOGICZNIE

Dzieci przebadane stomatologicznie wymagające leczenia otrzymają informacje od lekarzy przeprowadzających kontrolę w naszej szkole.
Brak informacji prosimy potraktować jako skutek pozytywnego wyniku kontroli. Kolejne badanie kontrolne odbędzie się w styczniu 2015 r.

Małgorzata Janiszewska
Pielęgniarka Szkolna