Oswiadczenie_woliUWAGA
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych*  zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Niniejsze potwierdzenie woli jest niezbędne do zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz ogłoszenia list uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

Dyrekcja Szkoły

* listy dostępne są w szkole na tablicy ogłoszeń lub w Sekretariacie Szkoły

Oświadczenie woli – POBIERZ (pdf)

Oświadczenie woli –POBIERZ (docx)