W NASZEJ SZKOLE 28 MAJA (PONIEDZIAŁEK) OD GODZINY 13:30 W AULI SZKOLNEJ ODBĘDZIE SIĘ SZKOLENIE DOTYCZACE PLATFORMY BLENDEND LEARNINGU w ramach projektu: „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.