Konkurs dla klas I i II o tematyce :,,Jak powinna wyglądać bezpieczna przerwa”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I i II Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie do udziału w konkursie plastycznym o tematyce: ,,Jak powinna wyglądać bezpieczna przerwa”.

Prace wykonane na płaszczyźnie metodą dowolną podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której uczęszcza dziecko, należy przekazać do pedagoga szkolnego Pani Katarzyny Natkańskiej ( klasy I ) oraz Pani Marty Wojciechowskiej ( klasy II) , jak również do wychowawców poszczególnych klas do dnia 15 października 2021 r.

Prosimy również o dołączenie klauzuli podpisanej przez opiekuna prawnego o następującej treści: ,, Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………( imię i nazwisko dziecka) w konkursie : ,,Jak powinna wyglądać bezpieczna przerwa”

Wszyscy uczniowie otrzymają dyplom za udział w konkursie.

Dzieci mogą wykonywać prace z pomocą rodzica – życzymy miłej rodzinnej zabawy:)

Organizatorzy:

Marta Wojciechowska – pedagog szkolny

Katarzyna Natkańska – pedagog szkolny