W związku z tym, że karty szczepień znajdują się w przychodniach tam też wypełniane są karty na kolonie/obozy.

Pielęgniarka szkolna może wypełnić kartę obozu/kolonii, jeżeli dziecko posiada uzupełnione informacje dotyczące szczepień w książeczce zdrowia dziecka.