Ubezpieczyciel: Gothaer
Składka: 32 zł/os
Suma ubezpieczenia: 10.000 zł
Numer polisy dostępny w sekretariacie szkoły.

Bardzo prosimy o uregulowanie składek do 10 października.
Więcej informacji w zakładce „Ubezpieczenie”

Zasady zbierania składek na ubezpieczenie dzieci w ZSO Brwinów – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

  1. Składkę w wysokości 32 zł. rodzice wpłacają wyłącznie do rodzica pełniącego funkcję Skarbnika klasowego.

  2. Skarbnik przygotowuje listę wpłat wraz z podsumowaniem (klasa, liczba wpłat, liczba dzieci, zebrana suma) i przechowuje ją do czasu wygaśnięcia obecnej polisy czyli do 31.08.2016r.

  3. Zebrane przez skarbników składki, wraz z kopią imiennej listy wpłat, należy przekazać na ręce przedstawicieli Rady Rodziców w następujących terminach:

    1. W dniu 28.09.2015 r. – na kwadrans przed zebraniem RR czyli od 17:45

    2. W dniu 29.10.2015 r. – w trakcie zebrań klasowych (dzień otwarty) – jest to ostateczny termin wpłacania składek.

    3. Pomiędzy powyższymi datami – po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu przez Skarbnika klasowego z Przewodniczącym Rady Rodziców.

!! Prosimy NIE przesyłać indywidualnych składek na konto RR, ani nie przekazywać do Sekretariatu !!

Kopia polisy oraz formularz zgłoszenia szkody znajdują się w zakładce Ubezpieczenie na stronie internetowej Szkoły.