Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły Klas III w roku szkolnym 2022/2023 przechodzi do historii. W poniedziałek trzecioklasiści rywalizowali o Puchar, czyli najważniejszą Nagrodę w turnieju.

Do zawodów przystąpiło pięć klas III czyli 98 uczniów, dopingowanych przez swoich wychowawców. Dzieci zmagały się z różnymi zadaniami sprawnościowymi, przygotowanymi przez sędziego głównego zawodów p. Jakuba Jasińskiego. Miano najsprawniejszej klasy III i Puchar, w tym roku szkolnym zdobyła klas III d . Kolejne miejsca to: III b, III a , III e oraz klasa III c. Pani dyrektor Zofia Kowalczyk nagrodziła wszystkie klasy dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Szczególne podziękowania dla Rady Rodziców za przekazane środki finansowe na zakup sprzętu sportowego dla każdej klasy. Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły Klas III, to impreza sportowa skierowana do uczniów edukacji wczesnoszkolnej wpisany na stałe do kalendarza imprez sportowych organizowanych przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego.

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO