Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły Klas III wpisany jest na stałe do kalendarza imprez sportowych skierowany do najmłodszych uczniów naszej szkoły organizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. W środę 25 października 2023 r. trzecioklasiści rywalizowali o PUCHAR, czyli najważniejszą Nagrodę w turnieju. Do zawodów przystąpili chłopcy i dziewczęta klas III dopingowani przez swoich wychowawców. Dzieci zmagały się z różnymi zadaniami sprawnościowymi, przygotowanymi przez sędziego głównego zawodów p. Jakuba Jasińskiego. Miano najsprawniejszej klasy III i Puchar zdobyła klasa III d. Miejsce 2 klasa III c i klasa III e, a kolejne miejsce klasa III a.

Pani Dyrektor Zofia Kowalczyk nagrodziła wszystkie klasy dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Szczególne podziękowania dla Rady Rodziców za przekazane środki finansowe na zakup sprzętu sportowego dla każdej klasy. Celem organizacji turnieju jest integracja uczniów, przestrzeganie zasad fair play oraz współdziałanie w grupie.