W ramach realizacji programu ,,Trzymaj Formę” klasy I –III w kwietniu przygotowały ,,zdrową śniadaniówkę” oraz ubrały się na niebiesko w kolorze charakterystycznym dla wody.
W akcję zaangażowała się również klasa V A dając piękny przykład swoim młodszym kolegom.
Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy wiedzy w zakresie podejmowania właściwych działań mających na celu trzymanie formy.