18 października odbyła się próbna ewakuacja całej szkoły. Uczniowie bardzo sprawnie opuścili budynki i udali się pod opieką nauczycieli w miejsca zbiórki. Po zebraniu raportów od wszystkich nauczycieli biorących udział w ćwiczeniach p. dyrektor Zofia Kowalczyk odwołała alarm. W ćwiczeniach uczestniczyło 657 osób. Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz pracownikom za doskonałe zachowanie podczas próbnej ewakuacji.

Dyrektor szkoły.