Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”.

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku obchodzony jest 8 lutego 2011 r.

Oceniane będą prace: gazetki, plakaty, ogłoszenia, ulotki, prezentacje multimedialne propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu, uświadamiające o zagrożeniach płynących z niewłaściwego poruszania się w cyberprzestrzeni. Prace należy oddać do 4 lutego 2011 r. do p. Anny Słowikowskiej – nauczycielki informatyki, s. 205