14 XII odbył się Drugi Szkolny Festiwal Nauki pod hasłem
WSZYSTKO JEST LEKCJĄ.
W ramach Festiwalu zaproszeni goście przedstawiali najnowsze osiągnięcia w dziedzinach, którymi się zajmują i ich fascynują.

Pani dr Ałbena Grabowska mówiła o niezwykłym związku matematyki i muzyki.
Pani dr Beata Ziemkiewicz-Janota o suplementach diety, co jest faktem, a co mitem.
Pan Alfred Dudek opowiadał o specyfice latania samolotem, o fascynujących wrażeniach podczas podróży w przestworzach.
Bardzo ciekawa tematyka zaprezentowana w atrakcyjny sposób wzbudziła duże zainteresowanie młodzieży.
Serdecznie dziękuje zaproszonym gościom za poświęcony czas i podzielenie się swoją wiedzą.

Małgorzata Obsowska
Organizator Festiwalu