Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Osoby zainteresowane przedłużeniem umowy dzierżawy szafki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 prosimy o zgłaszanie się w dniu zebrania tj. 13.09.2018 r. do stoiska Rady Rodziców obok sekretariatu.

Wszystkich chętnych, którzy dopiero zechcą wydzierżawić szafkę dla
swojego dziecka, poinformujemy w późniejszym terminie o wyznaczonych
dniach „dyżuru szafkowego”, podczas którego będą wydawane
klucze.

Informujemy i przypominamy, że zgodnie z Regulaminem użytkowania
szafek szkolnych, pierwszeństwo w otrzymaniu szafki mają uczniowie z
udokumentowaną wpłatą na konto Rady Rodziców.