Warsztaty międzykulturowe ,,Cały świat w naszej klasie”
Dziękujemy Fundacji  Polskie Forum Migracyjne – Pani  Annie Maciejko za współorganizację  warsztatów oraz Pani Zuzannie Rejmer i  Pani  Marcie  Brzezińskiej-Hubert za przeprowadzenie  w klasach 0C, 2C oraz 2 D międzykulturowych warsztatów ,,Cały świat w naszej klasie” mających na celu wzmocnienie w dzieciach postawy szacunku dla odmienności kulturowej i językowej oraz otwartości na kontakt z dziećmi-uchodźcami i imigrantami z różnych krajów.
Mamy nadzieję, że niebawem Panie ponownie będą gościły w naszej szkole.