W dniu 11 listopada br. mieszkańcy Brwinowa obchodzili 98-rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe z gminy Brwinów. Po przemówieniu burmistrza A. Kosińskiego, złożono kwiaty i zapalono znicze. Harcerze zaprosili na gorącą grochówkę.