„Jest takie miejsce na mapie świata – Polska!
To moje miejsce, tutaj mocniej bije mi serce!”

10 listopada 2023 r. klasy I-III obchodziły Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji klasa 3e przygotowała program artystyczny. Wszyscy z powagą i w dużym skupieniu słuchali starszych kolegów, którzy zapoznali ich z wydarzeniami historycznymi z dnia 11 listopada 1918 r. Ponadto program przybliżył postacie wielkich Polaków, takich jak: Marszałek Józef Piłsudski, Józef Wybicki – autor słów naszego hymnu narodowego, Jan Matejko – malarz, który upamiętniał wielkie wydarzenia z kart historii na płótnie. Duże wzruszenie wśród widowni wywołały słowa „Pieśni o Białym Orle”.
Uroczystość ta była wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.                                                                                              

Gabriela Walczak