2 czerwca br. w ZSO w Brwinowie odbył się „III Świetlicowy Mam Talent”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas 1-3, a organizatorem był p.Dariusz Wałachowski. Do konkursu przystąpiło 46 uczniów. Występ podzielony był na dwie części, aby każdy chętny uczeń miał możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień. Pierwszą część wydarzenia poprowadziła Zofia, natomiast drugą część- Nela. W składzie szanownego jury zasiedli uczniowie: Barbara, Łucja, Barbara, Zuzanna, Julia i Weronika oraz Maja. Dzieci zaprezentowały swoje talenty w kategoriach: śpiew, taniec, gra na instrumencie, rysunek, akrobatyka i koszykówka. Wiele z występów wywarło wrażenie nie tylko na konkurentach, ale również na publiczności, która swoimi gromkimi brawami nagradzała uczestników konkursu. Na koniec imprezy, jury wręczyło nagrody rzeczowe w kategoriach:

I miejsce – rysunek – Maja
II miejsce – śpiew – Aleksandra i Aleksandra
III miejsce – akrobatyka – Amelia

Gratulujemy zwycięzcom oraz życzymy osiągania kolejnych sukcesów!
Dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie wydarzenia.