Podsumowując rok szkolny 2021/2022, z radością pragniemy poinformować o sukcesach naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego „KINDNESS CAN CHANGE THE WORLD” zorganizowanym przez wydawnictwo BINGO.

Julia Wojtczak z klasy 2a oraz Hanna Kubicka
również z klasy 2a, zajęły I miejsca!!! I tym samym wygrały program komputerowy do nauki języka angielskiego „Happy Words” oraz maskotki
Bingo. Poza tym aż siedmioro uczniów otrzymało wyróżnienia i książki po
angielsku. Są to:

Franciszek Karolak z klasy 2a
Hanna Świeczka z klasy 2a
Franciszek Obsowski z klasy 4a
Jan Buczacki z klasy 5b
Alan Matusiak z klasy 5b

Aleksandra Nowicka z klasy 5b
Maciej Buczacki z klasy 5d

Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.