Emilia Jaszczuk uczennica klasy Vd zajęła I miejsce w konkursie języka angielskiego Macmillan Primary School Tournament 2023 w kategorii klasy IV-V. Ryszard Kwiatkowski uczeń klasy Va zajął II miejsce w kategorii klasy IV-V. Hanna Ławińska uczennica klasy VIc zajęła III miejsce w kategorii klasy VI-VII.

Do konkursu przystąpiły dwie szkoły tj. Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 z Brwinowa. Konkurs odbył się 26.05.2023 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe, drobne upominki oraz dyplomy laureata konkursu. W konkursie docenieni i nagrodzeni zostali również inni finaliści z naszej szkoły: Karol Słowik z klasy Vb, Maja Zielińska z klasy VIa oraz Antoni Wisłocki z klasy VIb. Uczniowie również otrzymali dyplomy i upominki.

Dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy sponsorom czyli wydawnictwu Macmillan, cukierni Sweet SugArt z Brwinowa oraz Radzie Rodziców.

Barbara Słupczyńska