26 marca 2024r. odbyło się wyjątkowe spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej dotyczące hejtu w relacjach i internecie, cyberprzemocy
oraz przekłamania filtrów w social mediach.  Zajęcia przeprowadził gość specjalny zaproszony przez Radę Rodziców – Pani Kinga Zawodnik, która zrealizowała swój autorski program „STOP Hejt”. Uczniowie z zachwytem angażowali się w dyskusje i doświadczenia zaproponowane przez prowadzącą. Dzieci swoją postawą i zachowaniem udowodniły,
że dotychczasowa praca wychowawczo-profilaktyczna rodziców i nauczycieli idzie w dobrym kierunku.

Temat higieny zdrowia psychicznego oraz bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży jest bardzo istotny. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za współpracę w zakresie profilaktyki i wychowania.

Więcej zdjęć można zobaczyć na profilu Rady Rodziców.