DSC_1484Jak co roku w naszej szkole odbyła się akcja Sprzątania Świata. W akcji wzięły udział delegacje z klas VI szkoły podstawowej oraz uczniowie z klas I – II gimnazjum. Klasy szóste sprzątały ulice Rawską, Kielecką i Radomską. Klasy gimnazjalne z nauczycielami wychowania fizycznego zbierali odpady z ulic przylegających do terenu szkoły takich jak: Żwirowa, Słoneczna , Sportowa Okopowa Górna, Narutowicza , a nawet Grodziska .Uczniowie znaleźli mnóstwo odpadów, które zapewne rozkładałyby się latami. Akcja ekologiczna , która co roku odbywa się w naszej szkole ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi dotyczące zachowań ekologicznych w przyszłości, uwrażliwienie na otaczający krajobraz, uświadomienie jedności z przyrodą. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego za zaangażowanie w akcje.

Koordynatorzy: Hanna Sadowska, Aneta Pietrzyk, Małgorzata Pełka