Jak co roku w naszej szkole odbyła się akcja Sprzątania Świata. W akcji wzięły udział delegacje z klas VI szkoły podstawowej oraz uczniowie z klas I – II gimnazjum. Klasy szóste sprzątały tern szkoły, uczniowie bardzo zaangażowali się w oczyszczenie terenu , z którego korzystają na co dzień. Okazało się ,że zebraliśmy pełen worek śmieci. Było to wielkie zaskoczenie , gdyż teren wydawał się czysty i pozbawiony odpadów. Klasy gimnazjalne z nauczycielami wychowania fizycznego zbierali odpady z ulic przylegających do terenu szkoły. Posprzątano między innymi ulice Żwirową ,Sportową , Słoneczną i tutaj uczniowie znaleźli mnóstwo odpadów, które zapewne rozkładałyby się latami. Akcja ekologiczna , która co roku odbywa się w naszej szkole ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi dotyczące zachowań ekologicznych w przyszłości, uwrażliwienie na otaczający krajobraz, uświadomienie jedności z przyrodą. Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego za zaangażowanie w akcje.

 

 

Koordynatorzy:

Hanna Sadowska

Małgorzata Pełka