„Nie ma śmieci – są surowce” to hasło tegorocznej edycji.
Celem tegorocznej akcji jest zmiana postrzegania odpadów jako śmieci. Surowce mogą być przetwarzane kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku aluminiowych puszek).

Segregacja odpadów staje się coraz powszechniejsza. Niestety nadal dużo puszek, worków foliowych, opon czy sprzętów elektronicznych można znaleźć na poboczach dróg, w lasach, skwerach czy brzegach rzek. Podstawowym celem akcji jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” – czyli coś niepotrzebnego. W rzeczach zwanych niepotrzebne, drzemie wartościowy surowiec.
„Rzeczy niepotrzebne starajmy się oddawać tym, którzy ich potrzebują lub z sensem i bezpiecznie wykorzystają, a resztę oddajmy do segregacji” – powiedziała Mira Stanisławska Meysztowicz, inicjatorka akcji Sprzątanie Świata.
W naszej szkole w ramach tej akcji odbyły się pogadanki na lekcjach przyrody i biologii. Uczniowie wykonali plakaty związane z tematyką tegorocznej edycji. Zorganizowana została wystawa prac uczniów naszej szkoły.