27 października 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie, odbyło się spotkanie młodzieży klas 7 i 8 z panem dr Rafałem Siudą z Uniwersytetu Warszawskiego. Młodzież wcześniej obejrzała wystawę motyli i minerałów w Brwinowskiej Zagrodzie i to było impulsem do spotkania z Panem Doktorem.

Tematem spotkania był skład chemiczny minerałów. Młodzież miała możliwość dowiedzenia się o składzie chemicznym, wyglądzie izastosowaniu wielu minerałów  występujących na naszej planecie, jak również zobaczenia ich i zbadania organoleptycznie. Ciekawostką była możliwość zbadania składu pierwiastkowego różnych minerałów oraz przedmiotów takich jak: łańcuszek, bransoletka.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie początkiem współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i zachęci młodzież do rozwijania zainteresowań w dziedzinie geologii.

Anna Książek