12 października o godzinie 9.00 odbyło się w naszej szkole uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Na uroczystość licznie przybyli Rodzice pierwszoklasistów.

Pani wicedyrektor Anna Zalewska przyjęła słowa ślubowania i dokonała pasowania dzieci na uczniów klasy pierwszej. Wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Pierwszaki przygotowały krótki program artystyczny i pięknie zaśpiewały poznane piosenki. Młodszych kolegów powitali też uczniowie klasy 3 – przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego.