2 lutego odbyło się rozdanie nagród dla zwycięzców w akcjach i  konkursach Małego Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie bardzo licznie brali udział w przeprowadzonych wydarzeniach.  Dzielnie pracowali zespołowo podczas konkursów: „Dzień Chłopaka”,  „Rozpoznaj swoich nauczycieli”, „Najpiękniejsza dekoracja świąteczna w  sali lekcyjnej”, oraz indywidualnie w wydarzeniach: „Rozpoznaj  pluszowego misia”, „Przestrzenna ozdoba świąteczna”, „Najładniejszy  zeszyt”.
Dziękujemy uczniom i wychowawcom za duże zaangażowanie w akcje MSU i  liczymy na dalszą współpracę w drugim semestrze tego roku.