SAM_7252CZWARTA EDYCJA MAZOWIECKIEGO RAJDU SZLAKAMI ZRYWÓW NARODOWYCH O WOLNĄ I NIEZAWISŁĄ POLSKĘ I MIEJSC PAMIĘCI organizowanego przez Zarząd Obwodu Warszawa WiN pod patronatem ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

TYM RAZEM MIEJSCEM RAJDU BYŁY OKOLICE ŻYRARDOWA (MIEJSCE BITWY JAKTOROWSKIEJ ZGRUPOWANIA KAMPINOS).
Sobotni rajd był czwartym i ostatnim z serii rajdów dla uczczenia 70-rocznicy powstania Zrzeszenia WiN. Było ciekawie i bardzo miło. Dziękujemy wszystkim organizatorom i sponsorom.
E.Więch