Po obchodach Dnia Stanisława Vincenza odbył się 4 lutego quiz wiedzy o pisarzu i jego twórczości. W ramach konkursu uczniowie poproszeni zostali również o napisanie krótkiej pracy o ulubionej opowieści Vincenza z tetralogii „Na wysokiej połoninie”.

W quizie brało udział czworo uczniów klas ósmych i dwoje licealistów. Główną nagrodę w klasach ósmych i pierwszy tom tetralogii otrzymał Andrii Dzoba z klasy 8 B.

Gratulujemy również wspaniałej wiedzy Bartłomiejowi Trzebińskiemu, Franciszkowi Kowalskiemu i Jędrzejowi Przekopowi. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i szóstki z języka polskiego.

Poniżej drukujemy nagrodzoną pracę Andriego Dzoby:

Moją ulubioną opowieścią Stanisława Vincenza jest opowieść o patriotyzmie.  Ważnym wątkiem tej opowieści jest historia o panu Kołaszku, który był człowiekiem mądrym, dobrym gospodarzem, ale jednocześnie odizolowanym od świata idealistą. Pan Kołaszko miał trochę dziwne poglądy. Wierzył we wzajemną przyjażń między przeciwnikami, wierzył, że wszyscy jesteśmy tacy sami oraz, że nie ma znaczenia, jakiej narodowości jesteśmy. Mówił:

„Widzisz przecież, żeśmy sprzężeni z nimi (Rosjanami) jak dwa półkola obręczy. Oni kiedyś to zrozumieją.”, „Czyż może być coś piękniejszego nad przyjaźń z sąsiadami? To przecież naprawdę bliźni. Tak jak ja z wami. Różnimy się, a lubimy się. Gdzież jest lepszy sens życia? Do sąsiadów pojechać na pogawędkę, na zabawę, ha, widzisz, albo fajki spróbować czy fletu, albo przeczytać sobie razem, zaśpiewać coś… Tak kiedyś będziemy żyć z Rosjanami. Jednak musimy się poznać. A to ma swoją cenę”.

 Kołaszko w czasie powstania styczniowego nie zabił młodego rosyjskiego sałdata, podejrzanego o szpiegostwo. Puścił go wolno, ten następnego dnia przywiódł do powstańców swoich przyjaciół. To zdarzenie jest dowodem na to,że miłość może zjednoczyć nawet wrogów. Uczy nas także, że z każdym można znaleźć wspólny język. Otóż, miejmy wielkie serce, bądźmy otwarci na rozmowę, szanujmy drugiego człowieka. Tylko w taki sposób możemy stworzyć świat dobry, mądry i szczęśliwy – uczy Vincenz.

Katarzyna Winko-Rubio – pomysłodawczyni i organizatorka obchodów Dnia Vincenza w naszej szkole