Oszczędzanie papieru, tak samo jak i wody i energii, jest najprostszym przejawem dbałości o środowisko naturalne i świadomości ekologicznej. Każda osoba, niezależnie od wieku, pozycji materialnej czy zawodowej może oszczędzać  papier. W naszej szkole zbiórka makulatury rozpoczęła się w październiku 2011r.

Do dnia 13.02.2012r. zebraliśmy 1030 kg papieru.

Makulaturę będziemy zbierać do 8 czerwca 2012r. W projekt bardzo zaangażowała się klasa Va, która sumiennie co tydzień zbiera papier z poszczególnych klas. Bardzo intensywnie zbierają makulaturę klasy I-III Szkoły Podstawowej co szczególnie jest cenne, gdyż segregowanie odpadów powinno być naturalnym procesem kształtującym postawy dzieci w przyszłości. Bardzo zaangażowani są również rodzice i nauczyciele, którym bardzo dziękuję.

Hanna Sadowska