W kwietniu nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny”. Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych, bowiem najmłodsze dzieci są najczęściej ofiarami różnego rodzaju wypadków.

Celem projektu było przekazanie dzieciom wiedzy o tym:

– jak dbać o własne bezpieczeństwo,

– jak unikać sytuacji ryzykownych,

– jak poradzić sobie w sytuacji, gdy już dojdzie do wypadku.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego: A. Przekop (koordynator), M. Laskowska i J. Borchert przeprowadzali zajęcia dotyczące bezpieczeństwa.

 

W kwietniu uczniowie klas IV uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez  p. W. Dubieleckiego z firmy Medicover spółka z o. o., ucząc się zasad udzielania pierwszej pomocy od strony teoretycznej i praktycznej.

 

Dnia 26.04.2012 podczas zebrań z rodzicami wychowawcy  przedstawili założenia  projektu, po czym rodzice wypełnili ankietę – „Czy twoje dziecko jest bezpieczne?”.

 

Dnia 22 maja 2012 w auli szkolnej zostały przeprowadzone prezentacje dla klas IV-VI, których tematem było: „Bezpieczeństwo na drodze” oraz „Wszystko o obrażeniach”.

 

Tydzień później, we wtorek uczniowie tych samych klas kontynuowali tematykę bezpieczeństwa oglądając prezentacje n/t „Zapobieganie utonięciom, oparzeniom, upadkom oraz zatruciom”, „Co możesz zrobić, aby uniknąć tych zdarzeń?”.

 

Dnia 1 czerwca podczas Dnia Dziecka pod hasłem „Baw się i bądź bezpieczny” klasy szkoły podstawowej oprócz rywalizacji sportowej mieli za zadanie:

– rozwiązać test o bezpieczeństwie,

– nanieść na mapie Brwinowa miejsca potencjalnie zagrażające ich bezpieczeństwu,

– wykonać plakat pt. „Baw się i bądź bezpieczny”

 

Dnia 23 czerwca podczas zawodów w czwórboju L.A. „Mazovia” została zaprezentowana wystawa plakatów oraz wyniki ankiety rodziców.

Na podstawie zaznaczonych miejsc na mapie, w których dzieci wyszczególniły miejsca zagrażające ich bezpieczeństwu został przygotowany list do władz naszego miasta z prośbą o interwencję.