26 października 2018 r. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących zorganizowano próbną ewakuację.

Próbna ewakuacja jest elementem ochrony przeciwpożarowej, która daje możliwość sprawdzenia szeregu ważnych czynników wpływających na bezpieczeństwo dzieci podczas potencjalnego zagrożenia. Tego typu działania uczą nie popadać w panikę w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia, którym nie zawsze musi być pożar (rozpylenie na korytarzu nieznanej substancji trującej, inne agresywne zachowania wymagające sprawnej ewakuacji dzieci).
Próbna Ewakuacja odbyła się przy współpracy Pana Mateusza Oleksego – przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie i Pana Andrzeja Abramczyka – Inspektora do spraw obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Brwinów.

Ewakuacja w liczbach
Ewakuacja trwała:
– opuszczenie budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących trwało 5,24 minut
– alarm został odwołany po zebraniu raportów od poszczególnych klas i potwierdzeniu informacji, że wszyscy opuścili budynki Zespołu Szkół Ogólnokształcących (10,50 minuty).
Liczba ewakuowanych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 572
Liczba ewakuowanych pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 73 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.