28 listopada 2017 r. na podstawie  obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie zorganizowano próbną ewakuację.
Próbna ewakuacja jest elementem ochrony przeciwpożarowej, która  daje możliwość sprawdzenia szeregu ważnych czynników wpływających na bezpieczeństwo dzieci  podczas potencjalnego zagrożenia. Tego typu działania uczą nie popadać w panikę w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia, którym nie zawsze musi być pożar (rozpylenie na korytarzu nieznanej substancji trującej,  inne agresywne zachowania wymagające  sprawnej ewakuacji dzieci).
Próbna ewakuacja odbyła się przy współpracy z Panem Jerzym Wysockim Wiceburmistrzem Gminy Brwinów, Panem Tomaszem Kowalskim – Komendantem Straży Miejskiej w Brwinowie, Panem Krzysztofem Newenem Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie, Panem Andrzejem Zawistowskim – Inspektorem do spraw obronnych 
i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Brwinów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Ewakuacja w liczbach
Opuszczenie budynków zajęło nam 4 minuty i 15 sekund.

Alarm został odwołany po zebraniu raportów od poszczególnych klas i potwierdzeniu informacji, że wszyscy opuścili budynki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.
Liczba ewakuowanych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 607
Liczba ewakuowanych pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 67