Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Opiekun Szkoły z ramienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Pruszkowie ul. J. Gomulińskiego 2

Pani Ewa Iwanowska

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Gomulińskiego 2, 05-800 Pruszków
Otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00
Tel.: (22) 758-68-29  Fax: (22) 758-68-24
E-mail: kontakt@pruszkowporadnia.pl