Nakrętki przekazane dla Maćka, ale akcji jeszcze nie kończymy. Pomaganie jest proste.