Policzmy to razem – Ogólnopolska Akcja Diagnozy Matematycznej
w Naszej Szkole
Idea multimedialnych egzaminów jako elementu procesu nauczania jest jednym
z najnowocześniejszych trendów współczesnej edukacji. Jej realizacja oznacza znaczne uproszczenie procesu oceniania i egzaminowania, a dla uczniów – nowe wyzwania.”
 

 

E-egzamin – Ogólnopolska Akcja Diagnozy Matematycznej –  to trzyletni projekt złożony
z trzech egzaminów diagnostycznych z matematyki. Co roku sprawdzane są i porównywane wyniki osiągane przez tych samych uczniów.

 

5 października 2011 roku uczniowie klas II Gimnazjum uczestniczyli w drugiej części tego projektu.

 

Szkolny Koordynator Projektu

mgr Małgorzata Obsowska

 

Dodatkowe informacje:

http://www.policzmytorazem.pl/