Dziękujemy organizatorce Pani Agnieszce Pytlewicz i wolontariuszom: Pani Grażynie Kozielewskiej i  grupie uczniów z LO im. J. Iwaszkiewicza w ZSO w Brwinowie za ciężką pracę podczas segregacji i pakowania darów dla uchodźców z Ukrainy, przekazanych przez mieszkańców gminy Brwinów.
Dyrekcja ZSO.