24 stycznia 2019 roku odbył się apel podsumowujący pracę uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w pierwszym okresie. Opiekunki Małego Samorządu Uczniowskiego w obecności wychowawców klas wręczyły laureatom konkursów dyplomy oraz nagrody.

W tym semestrze dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej zostały zorganizowane dwa konkursy międzyklasowe: „Dzień Białej Skarpetki” oraz „Najpiękniejsza klasa”.
Uczniowie mieli również okazję wykazać się w dwóch konkursach indywidualnych: „Projekt znaczka pocztowego” i „Najpiękniejsza bombka”.
Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wychowawcom za zaangażowanie i zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły. Mamy nadzieję, że w drugim okresie uczniowie również będą bardzo aktywni, a nagrodzonych będzie jeszcze więcej.
Dziękujemy Dyrekcji za wsparcie inicjatyw Małego Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawcom klas I-III za zaangażowanie, okazaną pomoc i doskonałą współpracę.
Opiekunki MSU
Marzena Przydatek i Beata Wójcicka