12 stycznia 2018 roku odbył się uroczysty apel podsumowujący pracę uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w pierwszym semestrze. Panie wicedyrektor Anna Zalewska i Anna Jackowska, w obecności wychowawców klas wręczyły laureatom konkursów dyplomy oraz nagrody.

W tym semestrze dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej zostały zorganizowane dwa konkursy klasowe: na plakat pt. „Jesienne drzewo” oraz „Najpiękniejsza klasa”.

Uczniowie mieli również okazję wykazać się w czterech konkursach indywidualnych: „Dobierz portret Pani do jej klasy”, „Najładniejszy zeszyt”, „Mistrz krzyżówek” oraz „Najpiękniejsza choinka”.

Dodatkowo pani Katarzyna Kazakow zorganizowała konkurs na kartkę świąteczną, a panie Elżbieta Skrzyńska i Monika Smardzewska-Szuba przeprowadziły konkurs ortograficzny.

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wychowawcom, za zaangażowanie i zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły. Mamy nadzieję, że w drugim semestrze uczniowie również będą bardzo aktywni, a nagrodzonych będzie jeszcze więcej.

Opiekunki MSU
Marzena Przydatek i Beata Osińska