JEDNĄ Z PIERWSZYCH CHWIL W ŻYCIU KAŻDEGO UCZNIA, NA KTÓRĄ CZEKA Z WIELKIM NIEPOKOJEM JEST ROZPOCZĘCIE NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ. UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA JEST TEGO NAJLEPSZYM PRZYKŁADEM.

14 października 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława
Iwaszkiewicza przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie
odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas
pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności dyrektor szkoły Zofii
Kowalczyk i wicedyrektor Anny Zalewskiej oraz wychowawców i rodziców,
zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej naszej
szkoły.

Starsi koledzy, przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego
wprowadzili pierwszaków w radosną atmosferę. Uroczystość
rozpoczęła się występem artystycznym w wykonaniu uczniów klas
pierwszych. 135 pierwszoklasistów złożyło ślubowanie po raz
pierwszy na Sztandar Szkoły. W trakcie składania ślubowania wszyscy
pierwszoklasiści obiecali być dobrymi uczniami i wspaniałymi
kolegami.

Po uroczystej przysiędze uczniowie zostali pasowani dużym ołówkiem
przez Panią Dyrektor, co oznacza przyjęcie ich do społeczności
szkolnej. Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom i
przypinkę. W czasie uroczystości panowała podniosła atmosfera.
Zdenerwowanie uczniów udzieliło się również ich rodzicom. Wzruszeni
wspierali swoje pociechy w tak ważnym dla nich dniu.

Jesteśmy przekonani, że ten piękny jesienny dzień na długo
pozostanie w pamięci uczniów. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy
sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym
świadectwie.