Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkursu na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych  dla uczniów, realizowanych w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”; działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”, finansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że przygotowywany jest projekt na poniżej wymienione zajęcia:

zadanie nr 3: zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla obecnych klas III-IV (edycja wiosenna) i przyszłorocznych klas III-IV (edycja jesienna).

Zajęcia realizowane będą w edycji wiosennej (luty-czerwiec) i edycji jesiennej (wrzesień-grudzień).

Prosimy o informację zwrotną do wychowawców klas o chęci uczestnictwa Państwa dziecka na wyżej wymienione zajęcia do dnia 23.10.2018. Zajęcia realizowane będą na terenie szkoły.