Organizacja pracy Szkoły w dniach 23 grudnia 2015 r. – 3 stycznia 2016 r. podczas przerwy świąteczno – noworocznej

W/w dni są wolne od zajęć dydaktycznych, natomiast podczas tych dni jest zorganizowana opieka dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w świetlicy szkolnej:
23 grudnia 2015 r. w godz. 7.00 – 17.30,
24 grudnia 2015 r. w godz. 7.00 – 14.00,
28 grudnia 2015 r. w godz. 7.00 – 17.30,
29 grudnia 2015 r. w godz. 7.00 – 17.30,
30 grudnia 2015 r. w godz. 7.00 – 17.30,
31 grudnia 2015 r. w godz. 7.00 – 14.00.
Prosimy o zgłaszanie potrzeby opieki nad dziećmi i chęć skorzystania z wyżywienia do wychowawców klas poprzez wypełnienie formularza, który został przekazany dzieciom. Formularze powinny być dostarczone do wychowawcy do 16 grudnia br. (środa). W formularzu należy podać dni i godziny pobytu dziecka w szkole oraz czy będzie korzystało z wyżywienia.
*Obiady będą wydawane w przypadku zgłoszenia się minimum 20 uczniów. Płatność za te obiady będzie naliczona w styczniu 2016 r.

Oddziały przedszkolne w dniach 23, 28, 29, 30 grudnia 2015 r. pracują według stałego harmonogramu
w dniu 24 grudnia 2015 r. w godz. 7.00 – 14.00.
w dniu 31 grudnia 2015 r. w godz. 7.00 – 14.00.