OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
 na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

29 września na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej.

      Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce dobrych zachowań.

    Na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych dzieci z klas I-III słuchały czytanych przez Panią Annę Tomasik „Bajek terapeutycznych”. Uczniowie klas starszych IV-VIII na zajęciach prowadzonych przez Panią Elżbietę Jasińską  rozmawiali o interesujących ich książkach oraz słuchali „ W pustyni i w puszczy”- Henryka Sienkiewicza (audiobook).