W związku z nieobecnością intendentki stołówki, rezygnację z obiadów w dniach 10.02.2014 – 14.02.2014 proszę zgłaszać w sekretariacie szkoły tel. 22 729 57 71 wew. 21