26 lutego Antonina Juszczak, uczennica klasy VC,  w towarzystwie swoich bardzo życzliwych koleżanek odebrała nagrodę w konkursie „Odkryjmy lektury na nowo”. Jej praca została wyróżniona spośród 300 nadesłanych.
Gratulujemy Tosi sukcesu, a dzielnie kibicujące koleżanki stawiamy za
wzór do naśladowania.