1 września 2022 r. odbędą się zebrania organizacyjne z rodzicami

Grupa 0A –  sala nr 4 godz. 16.00
Grupa 0B  –  sala nr 11 godz. 17.15
Grupa 0C –   sala nr 12 godz. 17.15
Grupa 0D  –  sala nr 4 godz. 17.00