Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Obrazy z życiem”. Uczestnicy odtworzyli obraz Włodzimierza Tetmajera „W zbożu” na tle własnoręcznie stworzonej scenografii. Nad pracą uczniów czuwali Pani Magdalena Kacała, Pani Ewa Guzik oraz Pan Andrzej Jendrasiak.